......

Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày

Hình ảnh Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày

Tổng quan về Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày

  • Tên khoa học: Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày

  • Tên thường gọi: Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy, truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày là phương pháp đưa các chất dinh dưỡng vào cơ thể bằng cách truyền thức ăn qua thực quản, dạ dày để nuôi sống cơ thể.