......

Nút túi phình mạch não

Hình ảnh Nút túi phình mạch não

Tổng quan về Nút túi phình mạch não

  • Tên khoa học: Nút túi phình mạch não

  • Tên thường gọi: Nút túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại.

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Nút túi phình mạch não là phương pháp mở đường vào từ một điểm chọc động mạch đùi kích thước 2mm. Dụng cụ can thiệp được đưa vào lòng mạch máu lên tới vị trí túi phình động mạch não bằng các vòng xoắn kim loại nhớ hình để nút tắc các túi phình. Đây là phương pháp gây tắc túi phình ngay sau can thiệp, không phải sử dụng thuốc chống đông máu kéo dài.