......

Phẫu thuật & chăm sóc sau mổ đục xương đầu trên xương chày chỉnh trục khớp gối

Hình ảnh Phẫu thuật & chăm sóc sau mổ đục xương đầu trên xương chày chỉnh trục khớp gối

Tổng quan về Phẫu thuật & chăm sóc sau mổ đục xương đầu trên xương chày chỉnh trục khớp gối

  • Tên khoa học: Phẫu thuật & chăm sóc sau mổ đục xương đầu trên xương chày chỉnh trục khớp gối

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Phẫu thuật & chăm sóc sau mổ đục xương đầu trên xương chày chỉnh trục khớp gối bằng cách lấy bỏ đi một mảnh xương hình chêm sau đó nắn lại và cố định xương. Cần phải luôn luôn kiểm tra xem ổ gãy có liền không, bằng cách theo dõi sự xuất hiện của can xương.