......

Hình ảnh Phẫu thuật Crossen

Tổng quan về Phẫu thuật Crossen

Tên khoa học: Phẫu thuật Crossen

Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

  • Có rất nhiều phương pháp phẫu thuật sa sinh dục, trong đó có phương pháp Crossen. Phương pháp Crossen là cắt toàn bộ tử cung theo đường âm đạo, khâu treo lại bàng quang, sau đó khâu các mỏm dây chằng ở hai bên lại với nhau làm thành một cái phên vững chắc cùng với mỏm khâu âm đạo để không cho ruột sa xuống. Phương pháp này dùng cho người trên 40 tuổi và sa sinh dục độ III. Đây là một phẫu thuật khó, chỉ được áp dụng ở tuyến Trung ương hoặc tuyến tỉnh.