......

Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất toàn phần

Hình ảnh Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất toàn phần

Tổng quan về Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất toàn phần

  • Tên khoa học: Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất toàn phần

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Kênh nhĩ thất toàn phần bao gồm các tổn thương bẩm sinh của gối nội mạc với van nhĩ thất chung có hai thất cân bằng hoặc thất trái thiểu sản, thông liên thất phần buồng nhận và thông liên nhĩ thể thứ phát hoặc tâm nhĩ độc nhất. Phẫu thuật điều trị kênh nhĩ thất toàn phần, phẫu thuật cần thực hiện tách hai van và sửa chữa vách ngăn. Nếu không thể tạo lại van thành hai van thì cần thay thế van tim.