......

Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant

Hình ảnh Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant

Tổng quan về Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant

  • Tên khoa học: Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Ghép xương trong cấy ghép implant là kỹ thuật bắt buộc trong một số trường hợp, nhằm bổ sung, tái tạo phần xương hàm đã tiêu đi, tăng thể tích xương hàm, đủ điều kiện để tích hợp và nâng đỡ trụ implant. Ghép xương trong cấy ghép implant dùng để cấy răng giả vào xương hàm nhằm thay thế gốc răng đã mất.

Kỹ thuật ghép xương trong cấy ghép implant sẽ được thực hiện trước khi đặt trụ implant từ 9 – 12 tháng, nhằm đảm bảo vùng xương mới cấy ghép ổn định, đủ độ chắc để tích hợp và giữ implant.