......

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng và nạo vét hạch

Hình ảnh Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng và nạo vét hạch

Tổng quan về Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng và nạo vét hạch

  • Tên khoa học: Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ đại tràng + nạo vét hạch

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt đoạn đại-trực tràng và nạo vét hạch là phẫu thuật cắt bỏ một đoạn đại tràng chậu hông và trực tràng và lấy đi toàn bộ mạc treo tương ứng, cột động mạch mạc treo tràng dưới tận gốc bằng phương pháp mổ nội soi. Lập lại lưu thông đường tiêu hóa bằng nối đại tràng xuống hoặc đại tràng chậu hông với đoạn trực tràng còn lại bằng máy khâu nối.