......

Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP)

Hình ảnh Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP)

Tổng quan về Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP)

  • Tên khoa học: Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP)
  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Ngày nay, phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) được xem là lựa chọn hàng đầu đối với hầu hết các bệnh lý thoát vị bẹn. Đây là một phẫu thuật hiệu quả an toàn với tỷ lệ biến chứng & tái phát thấp, ở lại làm việc nhanh, ít đau so với mổ mở.