......

Phẫu thuật nội soi robot cắt đại tràng trái

Hình ảnh Phẫu thuật nội soi robot cắt đại tràng trái

Tổng quan về Phẫu thuật nội soi robot cắt đại tràng trái

  • Tên khoa học: Phẫu thuật nội soi robot cắt đại tràng trái

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Cắt đại tràng trái là phẫu thuật cắt bỏ nửa đại tràng ngang bên trái, đại tràng xuống và đại tràng chậu hông cùng mạc treo và hạch vùng tương ứng. Lập lại lưu thông đường tiêu hóa bằng nối đại tràng - đại tràng. 

Miệng nối có thể được làm ngay hoặc lần phẫu thuật sau.