......

Phẫu thuật nội soi robot cắt trực tràng đường bụng

Hình ảnh Phẫu thuật nội soi robot cắt trực tràng đường bụng

Tổng quan về Phẫu thuật nội soi robot cắt trực tràng đường bụng

  • Tên khoa học: Phẫu thuật nội soi robot cắt trực tràng đường bụng

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Nội soi Robot cắt trực tràng thấp đường bụng vẫn duy trì các nguyên tắc của phẫu thuật ung thư trong việc cắt trực tràng thấp mổ mở đồng thời cung cấp những lợi ích tiềm năng của một cách tiếp cận tối thiểu xâm lấn.