......

Phẫu thuật nội soi robot điều trị thoát vị bẹn ở người lớn

Hình ảnh Phẫu thuật nội soi robot điều trị thoát vị bẹn ở người lớn

Tổng quan về Phẫu thuật nội soi robot điều trị thoát vị bẹn ở người lớn

  • Tên khoa học: Phẫu thuật nội soi robot điều trị thoát vị bẹn ở người lớn

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Phẫu thuật viên quan sát ống dẫn tinh và mạch máu nuôi tinh hoàn, đồng thời có thể khâu lại ống phúc tinh mạc mà không đụng chạm đến ống dẫn tinh hoặc mạch máu nuôi tinh hoàn.