......

Hình ảnh Rã đông phôi

Tổng quan về Rã đông phôi

  • Tên khoa học: Rã đông phôi

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Rã đông phôi là quy trình trong thụ tinh ống nghiệm trong đó phôi đã được đông lạnh và lưu giữ trong bình trữ sẽ được lấy ra để rã đông, sau đó chuyển vào buồng tử cung người nhận. Phôi được đông lạnh theo phương pháp nào thì sẽ được rã đông theo phương pháp đó.