......

Tán sỏi qua da bằng xung hơi

Hình ảnh Tán sỏi qua da bằng xung hơi

Tổng quan về Tán sỏi qua da bằng xung hơi

  • Tên khoa học: Tán sỏi qua da bằng xung hơi

  • Tên thường gọi: Tán sỏi qua da bằng xung hơi

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Tán sỏi qua da bằng xung hơi là kỹ thuật thiết lập một đường hầm từ da vị trí vùng thắt lưng vào thận. Thông qua đường hầm này, ống kính nội soi thận được đưa vào đài bể thận và sử dụng các nguồn năng lượng xung hơi để tán vỡ sỏi và bơm hút mảnh sỏi ra ngoài.