......

Hình ảnh Tiêm nội nhãn

Tổng quan về Tiêm nội nhãn

  • Tên khoa học: Tiêm nội nhãn

  • Tên thường gọi: Tiêm nội nhãn

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Tiêm nội nhãn gồm tiêm thuốc vào tiền phòng và tiêm thuốc vào buồng dịch kính là phương pháp điều trị một số bệnh nhãn khoa. Tiêm nội nhãn giúp đạt nồng độ thuốc tối đa trong nhãn cầu và hạn chế các tác dụng toàn thân của thuốc.

Các nhóm thuốc thường được dùng tiêm nội nhãn hiện nay là:

  • Nhóm kháng sinh: vancomycin, ceftazidim, amikacin, amphotericin B …

  • Nhóm chống viêm: dexamethason, triamcinolon,…

  • Thuốc chống tăng sinh tân mạch: bevacizumab, pegaptanib, ranibizumab,...