......

Trị liệu cho trẻ tự kỷ/tăng động/chậm nói dài 3.5 giờ

Hình ảnh Trị liệu cho trẻ tự kỷ/tăng động/chậm nói dài 3.5 giờ

Tổng quan về Trị liệu cho trẻ tự kỷ/tăng động/chậm nói dài 3.5 giờ

  • Tên khoa học: Trị liệu cho trẻ tự kỷ/tăng động/chậm nói dài 3.5 giờ

  • Tên thường gọi: Trị liệu cho trẻ tự kỷ/tăng động/chậm nói dài 3.5 giờ

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Bệnh tự kỷ/tăng động/chậm nói được xem bệnh lý của não vì có rối loạn phát triển thần kinh (như có thay đổi cấu trúc tiểu não, thùy trán, thùy thái dương, thiếu hụt hoạt hóa cấu tạo lưới, bất thường về sinh hóa thần kinh) do có những gen bất thường.Tuy nhiên những vấn đề nêu trên vẫn đang là giả thuyết.

Trị liệu cho trẻ tự kỷ/tăng động/chậm nói dài 3.5 giờ bằng kỹ thuật đơn nguyên kỹ thuật cao điều trị bại não và tự kỷ. Kỹ thuật này bao gồm khám và đánh giá tâm lý trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động, chậm trí tuệ, rối loạn hành vi cảm xúc.