......

Xạ trị điều biến liều (IMRT)

Hình ảnh Xạ trị điều biến liều (IMRT)

Tổng quan về Xạ trị điều biến liều (IMRT)

  • Tên khoa học: Xạ trị điều biến liều (IMRT)

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Kỹ thuật xạ trị chính xác cao bằng máy gia tốc tuyến tính do máy tính điều khiển để cung cấp liều bức xạ chính xác cho khối u ác tính hoặc các khu vực cụ thể bên trong khối u. IMRT cho phép liều bức xạ chính xác và phù hợp hơn so với kỹ thuật xạ trị 2D, 3D và 3D-CRT. Hơn nữa IMRT sử dụng nhiều chùm tia để cung cấp liều cao cho mô đích với liều giảm nhanh ở ngoài mô đích, do đó giảm thiểu liều nhận được từ các mô bình thường lân cận.