......

Frequent heart palpitations with shortness of breath is what disease?


Ask
Hello doctor,
I often have a fast heart rate and difficulty breathing. I also had an X-ray of the lungs without any disease. So the doctor asked me often what is the heart palpitations with shortness of breath? Thank you doctor.
Anonymous customer
Answer
Answered by Master, Doctor Ngo Dac Thanh Huy - Department of Medical Examination & Internal Medicine, Vinmec Danang International General Hospital.
Hello,
With the question “What is the disease with frequent heart palpitations and shortness of breath? ", the doctor would like to answer as follows:
You have signs of a fast heart rate with difficulty breathing, which is an abnormal sign. You should go to the hospital for more tests on electrocardiogram, echocardiogram and more thyroid function test,...to find the cause of the common tachycardia in hyperthyroidism, sinus tachycardia, etc. ...
If you still have questions about frequent heart palpitations with difficulty breathing, you can go to a hospital of Vinmec Health System for further examination and advice. Thank you for trusting and sending questions to Vinmec. Wishing you lots of health.
Best regards!

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để được giảm ngay 20% phí khám khi đặt hẹn khám lần đầu trên toàn hệ thống Vinmec (áp dụng từ 1/8 - 31/12/2022). Quý khách cũng có thể quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn tư vấn từ xa qua video với các bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

3 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan