......

Is 10mm prostate cyst dangerous?


Question
Hello doctor,
I have a 10mm prostate cyst. So the doctor asked me if a 10mm prostate cyst is dangerous? What medicine should I take for treatment? Please advise, I sincerely thank doctor.
Tran Dang Thai (1990)
Answer
Answered by Master, Doctor Vo Thien Ngon - Department of General Surgery, Vinmec Da Nang International General Hospital.
Hello,
With the question “Is 10mm prostate cyst dangerous? ", the doctor would like to answer as follows:
The prostate gland is the part responsible for maintaining the breed, plays an important role in excretion and is only found in men. A prostatic cyst is a condition in which cells in the prostate gland overgrow, thickening the gland's wall, or these cells form a septum in the bladder. Prostate cyst is a benign form, does not affect the body, so it does not need any treatment.
If you still have questions about 10mm prostate cyst, you can go to a hospital of Vinmec Health System for further examination and advice. Thank you for trusting and sending questions to Vinmec. Wishing you lots of health.
Best regards!

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để được giảm ngay 15% phí khám khi đặt hẹn khám lần đầu trên toàn hệ thống Vinmec (áp dụng từ 17/10 - 31/12/2022). Quý khách cũng có thể quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn tư vấn từ xa qua video với các bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

421 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan