......

Is there any way to stop snoring while sleeping?

Question
Hello doctor,
Can you tell me how to completely treat snoring while sleeping? I snore very loudly, especially near 5am. I changed my sleeping position, put a high pillow, lost weight but still snore every day. Please advise, thank you.
Anonymous customer
Answer
Answered by Master, Doctor Nguyen Huy Nhat - Department of Medical Examination & Internal Medicine, Vinmec Danang International General Hospital.
Hello,
With the question “Is there a way to completely treat snoring while sleeping? ”, the doctor would like to answer as follows:
You have a snoring condition and have done the remedies but it does not help. In addition to the measures you have taken, you need to register for an examination with a doctor to see if there is any disease of the ear, nose and throat, measure the sleep polysomn to see if there is sleep apnea syndrome, ... From there, the doctor Your doctor will give you the right advice and treatment.
If you still have questions about snoring while sleeping, you can go to a hospital under Vinmec Health System for further examination and advice. Thank you for trusting and sending questions to Vinmec. Wish you a lot of health.
Best regards!

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để được giảm ngay 15% phí khám khi đặt hẹn khám lần đầu trên toàn hệ thống Vinmec (áp dụng từ 17/10 - 31/12/2022). Quý khách cũng có thể quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn tư vấn từ xa qua video với các bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

5 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Chủ đề: QnA
Bài viết liên quan