......

Sudden cyanosis, glottis edema is what disease?


Ask
Hello doctor,
My family member is 56 years old, has no underlying health problems, does not drink, smoke. Today suddenly pale purple, glottis edema. So the doctor asked me suddenly turning purple, glottis edema is what disease? What do I need to do doctor? Thank you.
Anonymous customer
Answer
Answered by Doctor Nguyen Ngoc Phuong Nam - Emergency Department, Vinmec Central Park International General Hospital.
Hello,
With the question “Sudden cyanosis, glottis edema is what disease? ", the doctor would like to answer as follows:
Such acute cyanosis, glottis edema is usually due to severe anaphylaxis to drugs or food. This is a life-threatening emergency.
Therefore, you should take the hospital to an emergency and ask the doctor carefully to see what the anaphylaxis of your loved one is and will be consulted more by the doctor.
If you still have questions about sudden cyanosis, you can go to a hospital under Vinmec Health System for further examination and advice. Thank you for trusting and sending questions to Vinmec. Wishing you lots of health.
Best regards!

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để được giảm ngay 20% phí khám khi đặt hẹn khám lần đầu trên toàn hệ thống Vinmec (áp dụng từ 1/8 - 31/12/2022). Quý khách cũng có thể quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn tư vấn từ xa qua video với các bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

1 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan