......

What causes the body to often have difficulty breathing?


Question
Hello doctor,
Lately, I have a feeling of shortness of breath, often have to take a deep breath to relax, I don't know what is the cause. So the doctor asked me the reason why my body often has difficulty breathing? I thank you doctor.
Nguyen Hoang Ngan (Hanoi)
Answer
Answered by Master, Doctor Nguyen Ngoc Bach - Department of General Internal Medicine, Vinmec Times City International General Hospital.
Hello,
With the question “What causes the body to often have difficulty breathing? ”, the doctor would like to answer as follows:
Symptoms of shortness of breath are a symptom of suspected respiratory and thoracic pathology. However, it can be seen in cardiovascular disease. Therefore, cases of shortness of breath should be examined.
For the heart and lungs, in addition to the examination, the doctor needs to do more tests to evaluate the structure and function.
For Respiratory specialist, when going to the doctor, the doctor will check blood tests to assess inflammation, infection, X-ray to evaluate images of lung structure and probe respiratory function to evaluate. Ventilation abnormalities: Obstructive or restrictive disorder. When examining the heart, the specialist will explain to do exploratory tests: echocardiogram, electrocardiogram,...
If you still have questions about your body often having difficulty breathing, you can go to the hospital of Vinmec Health System for further examination and consultation. Thank you for trusting and sending questions to Vinmec. Wishing you lots of health.
Best regards!

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để được giảm ngay 20% phí khám bệnh lần đầu trên toàn hệ thống Vinmec (áp dụng từ 1/8 - 30/9/2022). Quý khách cũng có thể quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn tư vấn từ xa qua video với các bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

1 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan