......

Amniotic fluid index (AFI) is low amniotic fluid?

The article was professionally consulted by Specialist Doctor I Le Hong Lien - Department of Obstetrics and Gynecology - Vinmec Central Park International General Hospital. Doctor Lien has over 10 years of experience as a radiologist in the Department of Ultrasound at the leading hospital in the field of obstetrics and gynecology in the South - Tu Du Hospital.
Amniotic fluid deficiency is an abnormal condition of the amniotic fluid in a pregnant woman, which can be dangerous to the fetus. The amount of amniotic fluid in the womb is determined based on the AFI index. So how much amniotic fluid index AFI is amniotic deficiency?

1. What is the AFI Index? How much AFI indicates lack of amniotic fluid?

Amniotic fluid index, also known as AFI index, is a parameter that indicates the amount of amniotic fluid in a pregnant woman's abdomen, in order to be able to assess whether the amniotic fluid of a pregnant woman is deficient, excess or is normal.
This parameter is measured by: Taking the navel as a landmark, dividing the abdomen into 4 parts by 2 vertical and horizontal lines, in each part, select the deepest amniotic sac to measure the length. Adding the 4 measured lengths will give the amniotic fluid index in centimeters.
The ultrasound to determine the amniotic fluid index must be measured and evaluated at least 2 times, measuring continuously from 2 to 6 hours apart to determine the status of oligohydramnios or excess amniotic fluid. Based on the following table to assess whether the amniotic fluid index is normal or abnormal (including amniotic fluid deficiency or amniotic fluid excess).
Mức độ AFI (cm) Lưu ý
Bình thường 6 - 18cm Thai phụ có thể yên tâm với chỉ số này.
Dư ối 12 - 25 Thai phụ có thể yên tâm vì dư ối nằm trong chỉ số này là bình thường.
Đa ối (bệnh lý) > 25cm Đa ối có thể gây ra nhiều biến chứng cho thai nhi như: mẹ bị vỡ ối sớm, sinh non, ngôi thai bị đảo lộn bất thường có thể dẫn đến sinh mổ, túi ối bị căng quá sẽ làm cho nhau bong non. Ngoài ra, nước ối nhiều cũng sẽ gây nên tình trạng đờ tử cung, sản phụ có nguy cơ bị băng huyết sau khi sinh.
Thiểu ối <= 5cm Thiểu ối có thể gây ảnh hưởng đến cả thai nhi lẫn thai phụ cụ thể: tăng tỷ lệ sinh mổ, tăng tỷ lệ suy thai và dị tật thai nhi.
Vô ối <3cm Thiếu ối trầm trọng sẽ dẫn đến vô ối và có thể dẫn đến thai chết lưu hoặc sinh non.

Based on the table above, pregnant women can self-assess whether their amniotic fluid status is normal, polyhydramnios or lack of amniotic fluid.

2. Causes of lack of amniotic fluid

When the amniotic fluid volume is less than 200ml or the AFI index is less than 5, it is called oligohydramnios. Amniotic fluid deficiency is common in fetuses with abnormal signs in the urinary system, digestive system such as esophageal stricture, posterior urethral valve in male babies, renal aplasia, no stomach, ....
Besides In addition, oligohydramnios is also seen in maternal malnutrition, fetal malnutrition, premature rupture of membranes, premature rupture of membranes, pregnancy beyond the due date, ....
Chỉ số nước ối AFI bao nhiêu là thiếu ối?
Thiếu ối thường gặp ở những thai nhi có dấu hiệu bất thường trong hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa
Abnormal amniotic fluid conditions can seriously affect the fetus. Therefore, pregnant women need to detect these phenomena in time so that they can find ways to overcome them.
The parameters through the periodical antenatal check-up to check the health of the pregnancy can give the mother some information about the amniotic fluid. Specifically, the uterine height is often smaller than the gestational age, the measurement is often low and tends to go down compared to the standard curve.
The device will measure and determine the amniotic index (AFI) of the pregnant woman, which helps to determine the status of the amniotic fluid of the pregnant mother: A normal measurement for the third stage of pregnancy will have an AFI index located between 5-25 CMV and AFI < 5cm is considered low.
In addition, through fetal ultrasound, the doctor can also detect the lack of amniotic fluid early if the mother is leaking amniotic fluid, the weight index of the pregnant mother will be lower than that of the pregnancy period or the pregnant mother. I don't feel the baby kicking much.
Pregnant mothers need to pay attention to regular check-ups and periodic pregnancy checks to be able to grasp the health of themselves and the fetus. If there are any warning signs of low amniotic fluid, immediately go to medical facilities for timely examination and treatment.

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để được giảm ngay 15% phí khám khi đặt hẹn khám lần đầu trên toàn hệ thống Vinmec (áp dụng từ 17/10 - 31/12/2022). Quý khách cũng có thể quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn tư vấn từ xa qua video với các bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

4 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan