......

Quiz: Are you at risk for sleep apnea?


Sleep apnea for 10 seconds or more can lead to a lack of oxygen throughout the body, affecting organs such as the heart, lungs, brain, ... and causing many dangerous diseases. Are you at risk for sleep apnea? The 13 multiple choice questions below will help you find the answer.

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

22 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan