Quiz: Test your knowledge about the Ebola virus


EBOLA virus was once a threat to humanity. When the Ebola epidemic appeared, people around the world were facing historic dangers. However, each virus has different properties and ways of preventing it to limit the risk to humans.
Let's take a quiz to test and help you better understand the ebola virus.

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

31 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan