......

Quiz: Understanding the blood in your body


Each of us is born with a certain blood type. This blood group is not a random selection, but depends on the synthesis of the parents' DNA. In addition to the fact that living humans need a sufficient amount of blood to maintain activities, blood also brings many benefits to the development of medicine. To better understand your own blood, try answering the questions below!

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

6 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan