Why test for abnormal antibodies before a blood transfusion


Article written by MSc Le Thi Na - Doctor of Hematology, Laboratory Department - Vinmec Times City International General Hospital.
Abnormal antibodies, which are IgG in nature, often cause extravascular hemolysis. Abnormal antibodies can also cause acute hemolysis if the patient has a secondary immune response (mother-infant incompatibility).

1. What is an abnormal antibody?


Abnormal antibodies of the red blood cell system are allogeneic antibodies, appearing only after an immune process when the patient's body (or the mother's) comes into direct contact with one or more antigens present on the surface of red blood cells. donor (or child's), but these antigens are not present on the surface of their own red blood cells. Abnormal antibodies to the red blood cell system often appear in patients who have received multiple blood transfusions or in pregnant women who have given birth many times.

2. Conditions for the body to produce abnormal antibodies

Kháng nguyên
Trường hợp truyền máu không hòa hợp kháng nguyên nhóm máu càng nhiều có khả năng cơ thể tạo ra kháng thể bất thường cao

Red cell blood group antigen incompatibility: A must-have condition is the red blood cell blood group antigen incompatibility between the blood donor and the recipient, there must be blood group antigen incompatibility between the mother and the recipient. child. The ability to stimulate antibody production of antigens: Not all antigens can create an immune phenomenon with the same intensity, immunogenicity of blood group antigens and between antigens in the blood group. The same blood group system is also different, the ability to form anti-D antibodies of the Rh system is the strongest (50%), followed by anti-K antibodies of the Kell system (5%). The number of times, the interval of blood transfusion for the patient: The more times of blood transfusions that do not match with blood group antigens, the time between transfusions is enough for the body to produce antibodies, which are favorable factors for the body to create antibodies. abnormal antibodies. The degree of immune response in each individual: Each individual has a different immune response to the same blood group antigen.

3. Consequences of abnormal antibody production for pregnant women and fetuses

Trẻ sinh non bị vàng da
Kháng thể bất thường trong huyết thanh của người mẹ có thể gây vàng da tan máu ở trẻ sơ sinh

3.1 For pregnant women Causing blood transfusion complications: If the patient has abnormal antibodies, if the blood transfusion is given to the donor's red blood cells with the corresponding antigen, a transfusion reaction will occur.
Blood transfusion reaction can be an acute hemolytic reaction with very serious and serious clinical manifestations, if not treated promptly, the patient may die or a late hemolytic reaction with hemolytic manifestations outside vascular lumen, appearing after a few weeks of blood transfusion, patients often have the following manifestations: fever, jaundice, dark urine, increased bilirubin in the blood.
Selection of blood transfusions for patients is difficult because of polyagglutination in the antiglobulin stage.
3.2 For the fetus Abnormal antibodies available in the mother's serum can cause fetal anemia and stillbirth, hemolytic jaundice in the newborn if there is an antigenic incompatibility between the mother and the fetus. child.
There are 2 clinical types of neonatal immune hemolytic jaundice due to mother-infant disagreement: Neonatal hemolytic anemia due to Rh blood system incompatibility and neonatal hemolytic anemia due to non-blood group incompatibility Rh .

4. When is the antibody test abnormal?

Những nhóm máu quan trọng trong truyền máu
Bệnh nhân có tiền sử truyền máu nên xét nghiệm kháng thể bất thường

In the practice of blood transfusion, in order to ensure the immunological safety of blood transfusion, an abnormal antibody screening test is performed for the following cases:
The patient has a history of blood transfusion or is at risk for blood transfusion ; Women with a history of multiple miscarriages; If during treatment, the patient needs blood transfusion many times, many days, this test must be repeated periodically no more than every 7 days. At Vinmec Times City International Hospital, a screening test for abnormal antibodies is performed on a fully automated equipment system that allows abnormal antibodies to be detected, from which doctors can advise timely to customers.
Customers can go directly to Vinmec Times City to visit or contact hotline 0243 9743 556 for support.
Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

49 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan
 • xét nghiệm gì để biết bệnh thalassemia
  Xét nghiệm gì để biết bệnh Thalassemia?

  Khi mắc bệnh Thalassemia bạn có thể xuất hiện tình trạng thiếu máu mức độ từ nhẹ tới nặng hoặc có thể không biểu hiện nếu là người mang gen. Vì vậy, các biểu hiện lâm sàng không thể giúp ...

  Đọc thêm
 • Sàng lọc kháng thể bất thường
  Xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường

  Các kháng thể bất thường có bản chất là IgG, thường gây phản ứng tan máu ngoài lòng mạch. Các kháng thể bất thường cũng có thể gây tan máu cấp nếu người bệnh có đáp ứng miễn dịch thứ ...

  Đọc thêm
 • Globac PM
  Công dụng thuốc Globac PM

  Globac PM là thuốc có tác dụng đối với máu, dạng bào chế viên nang mềm, đóng gói dạng hộp 5 vỉ x 6 viên. Người bệnh theo dõi bài viết dưới đây để biết thuốc Globac PM có tác ...

  Đọc thêm
 • Exjade 500
  Công dụng thuốc Exjade 500

  Thuốc Exjade 500 có chứa thành phần chính là Deferasirox với công dụng loại bỏ lượng sắt dư thừa ra khỏi cơ thể để làm giảm thiểu tình trạng dư thừa sắt. Vậy thuốc Exjade 500 nên được sử dụng ...

  Đọc thêm
 • Cortef
  Công dụng thuốc Cortef

  Cortef là thuốc kê đơn, được sử dụng trong điều trị các triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng thuốc Cortef, người bệnh cũng cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ ...

  Đọc thêm