......
Gói thu thập, xử lý và lưu trữ tế bào gốc dây rốn tại Vinmec

Gói thu thập, xử lý và lưu trữ tế bào gốc dây rốn tại Vinmec

Tế bào gốc MSC từ dây rốn là những tế bào có thể phân chia và biệt hóa thành nhiều loại tế nào khác nhau để hình thành các mô liên kết như xương, sụn, mỡ, cơ hay các tế bào thần kinh, tế bào cơ tim, tế bào gan, tế bào da... Với khả năng "kỳ diệu" này, tế bào gốc có thể thay thế các tế bào bị tổn thương để duy trì và đảm bảo sự phát triển bình thường cho cơ thể.
  • Dịch vụ lưu trữ tế bào gốc dây rốn

    Dịch vụ lưu trữ tế bào gốc dây rốn

    Dây rốn là nguồn chứa rất nhiều loại tế bào gốc khác nhau gồm tế bào gốc trung mô (Mesenchymal Stem Cells), tế bào gốc biểu mô (Epithelial Stem Cells) và nội mô (Endothelial Stem Cells)... nhưng chiếm tỉ lệ lớn là tế bào gốc trung mô. Tế bào gốc dây rốn được phát hiện từ những năm 90s của thế kỉ 20 và nổi bật với nhiều tiềm năng ứng dụng trong y học tái tạo.
  • Gói thu thập và xử lý máu cuống rốn

    Gói thu thập và xử lý máu cuống rốn

    Tế bào gốc có chức năng chuyên biệt để phát triển thành các mô, cơ quan khác nhau trong cơ thể. Với khả năng "kỳ diệu" này, tế bào gốc có thể thay thế các tế bào bị tổn thương để duy trì và đảm bảo sự phát triển bình thường cho cơ thể.