Uses of Dofamcic


Dofamcic drug is used to treat diseases of the gastrointestinal tract, the most typical of which is stomach ulcers. The fact that users actively learn about drug information helps the treatment process to achieve good results as well as minimize possible side effects.

1. Ingredients and uses of Dofamcic


Dofamcic medicine contains the main ingredient Nitroglycerin and other active ingredients and excipients just enough. The drug is indicated in the treatment of the following diseases:
Peptic ulcer disease Patients appear with gastric mucosal lesions in acute gastritis and acute exacerbation of chronic gastritis... In addition, the drug It is also used by doctors and pharmacists to prescribe in the treatment of a number of other diseases.
Dofamcic is a prescription drug, so it should only be used when prescribed by a professional doctor, self-medication can cause many health effects.

2. Dosage of Dofamcic


Dofamcic is mainly used for adults. The drug is used with the following dosage:
1 tablet x 3 times a day The drug is taken directly with filtered water before eating. The drug should be swallowed whole without breaking or crushing it, as this may affect the therapeutic effect of the drug.
Dofamcic is not currently prescribed for children, pregnant and lactating women. Because using this drug for this person can cause more harm than good. Unless the user is prescribed by a doctor.

3. Notes when using Dofamcic


In order for the drug process to have better results, patients need to pay attention to the following issues:
3.1 Dofamcic is contraindicated for whom? In addition to contraindications for people who are allergic to the ingredients of the drug, Dofamcic is also contraindicated for the following subjects:
People with low blood pressure, signs of increased intracranial pressure should not use the drug Patients with cardiogenic shock , anemia Elderly people over 65 years old need to be very careful and consult a doctor before use. 3.2 Possible side effects when taking Dofamcic When taking Dofamcic if abused or used in the wrong dose prescribed by the doctor, users may experience a few side effects such as:
Decreased white blood cells, decreased white blood cells thrombocytopenia, liver dysfunction and jaundice Body shock or anaphylaxis when taking the drug Constipation, dyspepsia, nausea and vomiting Headache, taste disturbance; Possible edema or swelling of the mammary glands, breast enlargement in men When the body appears the above side effects, users need to contact the prescribing doctor for advice on the most appropriate treatment.
3.3 Notes on missed dose and overdose Overdose is a very dangerous situation, if in case the patient takes an overdose, it is necessary to contact the prescribing doctor directly for advice. Besides, it is necessary to monitor the current health status of the patient more often during this period.
If you miss a dose, take it as soon as you remember. If the missed dose is more than 3 hours long, skip the missed dose and take the next dose as usual. Do not take a double dose of medicine, because this does not have much value for health.
In particular, users should pay attention to the time of taking the drug, minimizing the missed dose so that it does not affect the treatment process.
In the course of taking the drug, the patient should stay away from alcohol, alcoholic beverages, hot spicy foods or stimulants... because these substances will affect the drug use process in treatment. Make the disease progress more slowly and prolong the time of taking the drug.
In summary, Dofamcic is used to treat diseases of the gastrointestinal tract, especially stomach diseases, so users need to read the instructions carefully before using it to achieve good results. than.

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

7 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan
 • vipanzol
  Công dụng thuốc Vipanzol

  Thuốc Vipanzol là thuốc được dùng trong các bệnh lý đường tiêu hoá như viêm loét dạ dày tá tràng, các bệnh lý gây tăng tiết dịch vị...Thuốc chứa thành phần chính là Pantoprazole dạng muối Pantoprazole natri sesquihydrat. Để ...

  Đọc thêm
 • Amufast
  Công dụng thuốc Amufast

  Amufast có hoạt chất chính là Loperamid, được sử dụng phổ biến để làm giảm triệu chứng tiêu chảy cấp không đặc hiệu và tiêu chảy mạn tính do viêm đường ruột. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến ...

  Đọc thêm
 • Babysky
  Công dụng thuốc Babysky

  Thuốc Babysky là nhóm thuốc đường tiêu hóa. Vậy Babysky có tác dụng điều trị bệnh gì, cách dùng và liều dùng như thế nào? Việc hiểu rõ công dụng về thuốc giúp quá trình điều trị đạt được kết ...

  Đọc thêm
 • Rabol
  Công dụng thuốc Rabol

  Thuốc Rabol là một loại thuốc tiêm chỉ được sử dụng cho người lớn để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng, bệnh trào ngược thực quản – dạ dày. Vậy khi sử ...

  Đọc thêm
 • pageoric
  Công dụng thuốc Pageoric

  Thuốc Pageoric thuộc nhóm thuốc đường tiêu hoá với thành phần chính chứa loperamid thường được sử dụng để điều trị tiêu chảy cấp do viêm ruột hoặc làm giảm khối lượng phân ở bệnh nhân phải mở thông hồi ...

  Đọc thêm