Gia đình cháu Nguyễn Minh Đức

08/09/2015
18557-thu-cam-on-cua-bo-chau-nguyen-minh-duc.jpg

Chúc BV ĐKQT Vinmec ngày càng phát triển và lớn mạnh, có tiếng vang không chỉ trong mà cả ngoài nước.