......

Tôi ngưỡng mộ về cách xây dựng, tổ chức quản lý nhân sự của Bệnh viện Vinmec Phú Quốc

Tôi là Đỗ Duy Thịnh, là cha ruột của bệnh nhân Đỗ Duy Công, nằm điều trị tại phòng số 3020 của Bệnh viện Vinmec Phú Quốc.

Con tôi đã được các bác sĩ và điều dưỡng tận tình chăm sóc và điều trị cho đến ngày hôm nay. Bác sĩ Phan Phi Tuấn đã tận tình giúp đỡ và theo dõi sức khỏe cho con tôi, như đúng lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”. Gia đình chúng tôi rất cảm động về tấm lòng của bác sĩ và điều dưỡng trong bệnh viện, ngưỡng mộ về cách xây dựng, tổ chức quản lý nhân sự của Lãnh đạo bệnh viện.

Đỗ Duy Thịnh (Phú Quốc, Kiên Giang).

Bài viết này được viết cho người đọc tại Phú Quốc.

153 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan