GE Healthcare và Vinmec ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

GE Healthcare và Vinmec ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

GE Healthcare – Tập đoàn y tế hàng đầu của Mỹ và hệ thống Y tế Vinmec vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế cho Vinmec.