Vinmec tổ chức hội thảo “Tế bào gốc trung mô và thể tiết từ tế bào gốc trung mô điều trị thoái hóa khớp”

Vinmec tổ chức hội thảo “Tế bào gốc trung mô và thể tiết từ tế bào gốc trung mô điều trị thoái hóa khớp”

Ngày 22.4. 2019, TS. Daniel Noel, Giám đốc nghiên cứu Viện nghiên cứu y học và sức khỏe Pháp, Bệnh viện Saint Eloit (Monperlier, Pháp) đã tham gia hội thảo tại Vinmec và chia sẻ các vấn đề về sử dụng tế bào gốc trung mô và tiềm năng sử dụng thể tiết từ tế bào gốc