Lịch làm việc cuối tuần của bác sĩ Sản phụ khoa tại Phòng khám Vinmec Royal City

14/01/2015
ab542ef9378871c0bb73e4822c5db0cc.jpg

Để thuận tiện cho Quý khách hàng đăng ký và khám chuyên khoa Sản phụ khoa tại Phòng khám Vinmec Royal City, Phòng khám xin thông báo lịch làm việc cuối tuần của bác sỹ sản phụ khoa trong Quý  I năm 2015 như sau:

LỊCH LÀM VIỆC CUỐI TUẦN CỦA BÁC SỸ SẢN PHỤ KHOA

TẠI PHÒNG KHÁM VINMEC ROYAL CITY

Thời gian: Quý I năm 2015

TT

HỌ TÊN BÁC SỸ

CHỨC DANH

LỊCH LÀM VIỆC

1

Phạm Thanh Nga

Bác sĩ CK II Sản phụ khoa

- Bệnh viện Phụ sản TW

Sáng chủ nhật  (9h -11h45)

- Tháng 1: Ngày 18/01

- Tháng 2: Ngày 01/2, 08/2

2

Vũ Bá Thiết

Bác sĩ Nội trú CK Sản phụ khoa

- Bệnh viện Phụ sản TW

Sáng chủ nhật   (8h30 -12h30)
- Tháng 1: Ngày 25/1
- Tháng 2: Ngày 15/2

3

Phan Hoài Nam

Bác sĩ  CK I (siêu âm)

- Bệnh viện Phụ sản TW

Sáng chủ nhật  (8h30 -12h30)

- Tháng 1: Ngày 18/01, 25/1

- Tháng 2: Ngày 01/2, 08/2, 15/2