......

Người thầy thuốc phải không ngừng học tập

“Người thầy thuốc chỉ có tấm lòng thì cũng phục vụ bệnh nhân không tốt. Mà nếu chỉ có tấm lòng mà trình độ chuyên môn không đạt thì đôi khi còn hại cho bệnh nhân. Để đúng như câu "lương y như từ mẫu" thì người thuốc phải không ngừng học tập...” – GS.TS.Thầy thuốc Nhân dân Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park đã chia sẻ trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

321 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan