......

Thời gian lưu trữ tế bào gốc MCR/DR tại Ngân hàng mô Vinmec là bao lâu?

Hỏi:

Thời gian lưu trữ tế bào gốc MCR/DR tại Ngân hàng mô Vinmec là bao lâu?

Trả lời:

Trên lý thuyết, ở điều kiện lưu trữ bằng ni tơ lỏng thì tế bào có thể lưu trữ vĩnh cửu. Căn cứ vào báo cáo thực tế từ các Ngân hàng máu cuống rốn/dây rốn trên thế giới mà có hệ thống lưu trữ tương đồng với Ngân hàng Mô Vinmec ở nhiệt độ thấp hơn -135°C thì tế bào gốc máu cuống rốn/dây rốn vẫn đảm bảo chức năng của nó sau hơn 25 năm lưu trữ. Hiện tại Vinmec đang có 6 gói lưu trữ để khách hàng lựa chọn: 1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm. Sau thời gian này, khách hàng có thể gia hạn lưu trữ thêm.

487 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan