Tôi đã ký hợp đồng lưu trữ tế bào gốc với Ngân hàng Mô Vinmec, khi có dấu hiệu sinh tôi cần thông báo tới ai?

Hỏi

Tôi đã ký hợp đồng lưu trữ tế bào gốc với Ngân hàng Mô Vinmec, khi có dấu hiệu sinh tôi cần thông báo tới ai?

Trả lời

Ngay khi có dấu hiện sinh bạn hãy gọi điện tới hotline của Ngân hàng Mô Vinmec (0936246199) để thông báo về tình trạng của mình. Đồng thời bạn cần báo cho điều dưỡng/nữ hộ sinh và bác sỹ sản khoa nơi bạn sinh về việc đã đăng ký dịch vụ lưu trữ tế bào gốc của Ngân hàng Mô Vinmec.

103 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan