//
“Chia tay” cảm giác khô mắt nhờ liệu pháp xung nhiệt Lipiflow

“Chia tay” cảm giác khô mắt nhờ liệu pháp xung nhiệt Lipiflow

Chúng ta đang sống trong thế giới công nghệ, việc sử dụng máy tính, điện thoại liên tục và đặc biệt tình trạng stress khiến bệnh khô mắt được xem là căn bệnh phổ biến của thế kỷ XXI. Với mong muốn giải quyết tình trạng khô mắt cho Quý khách hàng, từ ngày 10/06 - 30/06/2024, Trung tâm Mắt Vinmec - Alina dành tặng ưu đãi đặc biệt khi khách hàng điều trị khô mắt