......
Chương trình tiêm chủng trọn gói cho trẻ từ 0-2 tuổi

Chương trình tiêm chủng trọn gói cho trẻ từ 0-2 tuổi

Từ ngày 01/12/2019, Vinmec cung cấp các dịch vụ tiêm chủng trọn gói phù hợp với nhiều nhóm độ tuổi. Dưới đây là thông tin chi tiết về dịch vụ tiêm chủng trọn gói cho trẻ từ 0-2 tuổi.