......
Thử nghiệm lâm sàng pha 1⁄2: Đánh giá an toàn và hiệu quả của ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Thử nghiệm lâm sàng pha 1⁄2: Đánh giá an toàn và hiệu quả của ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Thử nghiệm lâm sàng pha 1⁄2: Đánh giá an toàn và hiệu quả của ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính độ tuổi từ 40 đến 70