......

Dự án Triển khai ngân hàng tế bào gốc trung mô từ tủy xương, mô mỡ và dây rốn

Ngân hàng tế bào gốc

Tên đề tài: Dự án Triển khai ngân hàng tế bào gốc trung mô từ tủy xương, mô mỡ và dây rốn

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến

Xây dựng dịch vụ thu thập, phân lập, nuôi cấy tăng sinh, đánh giá tính chất tế bào gốc, và lưu trữ tế bào gốc trung mô từ tủy xương, mô mỡ, và dây rốn đầu tiên tại Việt Nam.

Đối tượng nghiên cứu: Các khách hàng muốn lưu trữ tế bào gốc tại Việt Nam, các bệnh nhân bị bại não, tự kỷ, đái tháo đường...

Thời gian nghiên cứu: Năm 2019.

3.4K

Bài viết liên quan