......

Phân tích mối tương quan giữa cytokine dịch não tủy và hiệu quả điều trị ở những trẻ rối loạn phổ tự kỷ sau ghép tế bào đơn nhân tủy xương tự thân

Cytokines

Tên đề tài: Phân tích mối tương quan giữa cytokine dịch não tủy và hiệu quả điều trị ở những trẻ rối loạn phổ tự kỷ sau ghép tế bào đơn nhân tủy xương tự thân

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến

  1. Giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân và phân loại bệnh tự kỷ để có phương pháp can thiệp hợp lý
  2. Đánh giá hiệu quả của liệu pháp ghép tế bào gốc tuỷ xương
  3. Phát triển liệu pháp mới dựa vào tế bào gốc hiệu quả hơn

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân rối loạn phổ tự kỷ

Thời gian nghiên cứu: Năm 2019 - 2021.

952 lượt đọc

Bài viết liên quan