......
Thử nghiệm lâm sàng nhãn mở, đơn nhóm, đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân từ tủy xương trong điều trị đái tháo đường tuýp 2

Thử nghiệm lâm sàng nhãn mở, đơn nhóm, đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân từ tủy xương trong điều trị đái tháo đường tuýp 2

Thử nghiệm lâm sàng nhãn mở, đơn nhóm, đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân từ tủy xương trong điều trị đái tháo đường tuýp 2 nhằm Đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ghép tế gốc trung mô tự thân từ tủy xương trong điều trị đái tháo đường tuýp 2.