Đánh giá kết quả ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn trong điều trị loạn sản phế quản phổi

Tên đề tài: Đánh giá kết quả ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn trong điều trị loạn sản phế quản phổi

Cơ quan phê duyệt: Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế)

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến: Đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn trong điều trị bệnh loạn sản phế quản phổi (LSPQP)

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán xác định loạn sản phế quản phổi (sinh non và phụ thuộc oxy liên tục cho đến 28 ngày tuổi)

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 06/2019 đến tháng 11/2020.

141 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan