......

Phát triển liệu pháp tế bào gốc điều trị bệnh tự kỷ

Tế bào gốc

Tên đề tài: Đánh giá kết quả điều trị tự kỷ bằng phương pháp ghép tế bào gốc tủy xương tự thân phối hợp với giáo dục phục hồi chức năng.

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến

  1. Đánh giá an toàn của phương pháp ghép tế bào gốc tủy xương tự thân trên bệnh nhân tự kỷ xét trên tần suất xuất hiện và mức độ nặng của các biến cố bất lợi (AE) và biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE) có liên quan đến phương pháp ghép tế bào gốc trong thời gian theo dõi 72 giờ sau ghép.
  2. So sánh điểm số tuyệt đối mức độ nặng bệnh tự kỷ theo thang đánh giá CARS, ISAA, DENVER II trong nhóm sử dụng tế bào gốc tủy xương tự thân phối hợp với giáo dục - phục hồi chức năng tại các thời điểm 6 tháng (D180), 12 tháng (D360) và 18 tháng... so với thời điểm trước nghiên cứu (D0).
  3. So sánh các thay đổi trên phim chụp PET/CT tại các thời điểm 6 tháng (D180) và 12 tháng (D360) so với thời điểm trước nghiên cứu (D0).

Đối tượng nghiên cứu: Trẻ được chẩn đoán là tự kỷ từ 3 đến 7 tuổi.

Thời gian nghiên cứu: Từ 6/2017 - 6/2019.

Các sự kiện, bài báo liên quan đến dự án nghiên cứu đã được truyền thông:

8 lượt đọc

Bài viết liên quan