......

Thử nghiệm lâm sàng pha 1⁄2: Đánh giá an toàn và hiệu quả của ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Tên đề tài: Thử nghiệm lâm sàng pha 1⁄2: Đánh giá an toàn và hiệu quả của ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Cơ quan phê duyệt: Cục khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến

Đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ghép tế bào gốc trung mô từ dây rốn (TBG TM DR) trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính độ tuổi từ 40 đến 70.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 06/2019 đến tháng 06/2022.

175 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan