......

How is posterior urethral stricture due to pelvic trauma treated?

Question
Hello doctor,
I have a posterior urethral stricture due to pelvic trauma. Doctor tell me how to treat posterior urethral stricture due to pelvic trauma? Now, I want to put a urethral stent, what conditions are suitable for this method? Please advise, thank you.
Anonymous customer
Answer
Answered by Master, Doctor Hoang Tho - Department of Gastroenterology - Hepatobiliary - Urology, Vinmec Times City International Hospital.
Hello,
With the question “How is posterior urethral stricture due to pelvic trauma treated? ", the doctor would like to answer as follows:
Narrowing of the posterior urethra due to pelvic trauma is a dangerous disease caused by many causes, including trauma to the perineum. The disease causes many dangerous complications. You need to be examined very carefully to see if the urethral stricture is anterior or posterior, how long is the narrow passage, ... then, the doctor will give you a specific treatment plan.
Urethral stenting is one of the treatment methods for urethral stricture. You can visit a urologist for specific advice.
If you still have questions about posterior urethral stricture due to pelvic trauma, you can go to a hospital of Vinmec Health System for further examination and advice. Thank you for trusting and sending questions to Vinmec. Wishing you lots of health.
Best regards!

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để được giảm ngay 15% phí khám khi đặt hẹn khám lần đầu trên toàn hệ thống Vinmec (áp dụng từ 17/10 - 31/12/2022). Quý khách cũng có thể quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn tư vấn từ xa qua video với các bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

7 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Chủ đề: QnA
Bài viết liên quan