......

What medication should be used to treat eye fatigue?

Ask
Hello doctor,
My eyes are tired when I look at the TV and the phone a lot. So the doctor asked me what medicine should I use to treat eye fatigue? Can I use Sancoba? I thank you doctor.
Anonymous customer
Answer
Answered by an Eye Doctor - Department of Medical Examination & Internal Medicine, Vinmec Hai Phong International General Hospital.
Hello,
With the question “What medicine should be used to treat eye strain? ", the doctor would like to answer as follows:
In addition to a suitable diet, a reasonable study - rest regime (eating foods rich in vitamin A, 1 hour of studying with a break - practicing vision for about 10 - 15 minutes, 8 hours of sleep per day,...) then you should have regular check-ups every 6 months or get an early check-up when there are signs of abnormality in your eyes.
Sancoba children on average 3 - 5 times / day, can increase or decrease depending on the level of regulation of the eyes (level of eye strain), in addition can add artificial tears (Vismed, System ultra,. ..) to replenish tears - dry eyes due to excessive accommodation.
If you still have questions about the treatment of eye strain, you can go to a hospital of Vinmec Health System for further examination and advice. Thank you for trusting and sending questions to Vinmec. Wishing you lots of health.
Best regards!

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để được giảm ngay 15% phí khám khi đặt hẹn khám lần đầu trên toàn hệ thống Vinmec (áp dụng từ 17/10 - 31/12/2022). Quý khách cũng có thể quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn tư vấn từ xa qua video với các bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

6 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Chủ đề: QnA
Bài viết liên quan