Quyết định của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Thu thập và xử lý lưu trữ mẫu máu cuống rốn” và “Quy trình thực hành Dược lâm sàng thiết yếu” do bệnh viện biên soạn.

Thu thập và xử lý lưu trữ mẫu máu cuống rốn
Quyết định phê duyệt chương trình "Thu thập và xử lý lưu trữ mẫu máu cuống rốn"
Quy trình thực hành Dược lâm sàng thiết yếu
Quyết định phê duyệt chương trình "Quy trình thực hành Dược lâm sàng thiết yếu"

112 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec