Liệt 4 năm, sau khi ghép tế bào gốc, tôi như được đi lại bước đi đầu tiên

Liệt 4 năm, sau khi ghép tế bào gốc, tôi như được đi lại bước đi đầu tiên

Bà Bùi Thị Mùi trong bức ảnh nổi tiếng “Cô bộ đội bế em bé”: Liệt hoàn toàn 4 năm, tôi như được đi lại bước đi đầu tiên trong cuộc đời