Phát triển liệu pháp tế bào gốc điều trị suy giảm nội tiết tố

Tên đề tài: Thử nghiệm lâm sàng nhãn mở, đơn nhóm, đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ứng dụng tế bào gốc trung mô từ mô mỡ điều trị suy giảm nội tiết tố sinh dục sớm ở đối tượng trung niên.

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến

Mục tiêu chung: Đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ghép tế gốc trung mô từ mô mỡ trên các bệnh nhân suy giảm nội tiết tố.

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

  • Đánh giá mức độ an toàn của liệu pháp sử dụng tế bào gốc trung mô từ mô mỡ trên các bệnh nhân suy giảm nội tiết tố xét trên tần suất xuất hiện và mức độ nặng của các biến cố bất lợi (AE), biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE) xuất hiện trong quá trình điều trị và theo dõi trong 12 tháng.
  • Đánh giá hiệu quả của liệu pháp sử dụng tế bào gốc trung mô từ mô mỡ trên các bệnh nhân suy giảm nội tiết tố xét trên các chỉ tiêu xét nghiệm và lâm sàng
    (1) So sánh nồng độ FSH (đo tại ngày 3 chu kỳ kinh) tại thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng so với thời điểm trước nghiên cứu trên các bệnh nhân nữ.
    (2) So sánh nồng độ Estradiol (E2) (đo tại ngày 3 chu kỳ kinh) tại thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng so với thời điểm trước nghiên cứu trên các bệnh nhân nữ.
    (3) So sánh nồng độ Anti-Mullerian hormone (AMH) (đo tại ngày 3 chu kỳ kinh) tại thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng so với thời điểm trước nghiên cứu trên các bệnh nhân nữ.
    (4) So sánh nồng độ Testosteron tại thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng so với thời điểm trước nghiên cứu trên các bệnh nhân nam.

Đối tượng nghiên cứu: Tuổi từ 35 trở lên với nam giới hoặc 35 trở lên đối với nữ giới.

Thời gian nghiên cứu:

Các sự kiện, bài báo liên quan đến dự án nghiên cứu đã được truyền thông

1.5K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan