Phòng khám Ý kiến thứ 2 (Second Opinion Clinic)

Bệnh ung thư vốn dĩ vẫn không chừa một ai. Tuy nhiên, việc chẩn đoán và tầm soát ung thư bằng cách quan sát hình thái tế bào dưới kính hiển vi quang học vẫn có thể tồn tại một số hạn chế nhất định, từ đó kết quả chẩn đoán có thể bị nhầm lẫn. Do đó, việc xây dựng một hội đồng để khẳng định, chẩn đoán một cách độc lập là mô hình phổ biến và hiệu quả.